CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

Xin hãy kiên nhẫn và thuộc nằm lòng câu “KIÊN NHẪN LÀ BẠN – SÔT RUỘT LÀ THÙ”.

2 responses »

  1. Phạm Nhân says:

    :)) Kiên nhẫn cũng có mức độ thôi nàng. Cố gắng nàng nhé :)) ta cũng viết một số truyện rồi nhưng vì bựa quá nên chưa dám post @@

  2. carrotu says:

    Vậy chừng nào tỉ post truyện này vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s